Göm meny

TSEA29 - Konstruktion med mikrodatorer

Leveranser 2021

Nedan finns alla leveranser i projektet i en samlad lista. Mer information om de olika leveranserna hittar du under "projektarbete".

HT1

2/9:
Projektgruppen ska vara formad och projektuppgift ska vara vald.
Detta sker vid föreläsning 2.

9/9, kl 16.00:
Första versionen (ver 0.1) av kravspecifikationen ska vara klar.
Kravspecifikationen ver 0.1 lämnas in till beställaren.

16/9, kl 16.00:
Slutgiltig verion (ver 1.0) av kravspecifikationen ska vara klar. OBS, ofta krävs ett par iterationer innan beställaren godkänner den.
Kravspecifikationen ver 1.0 lämnas in till beställaren.

23/9, kl 16:00:
Första versionen (ver 0.1) av projektplan, tidplan och systemskiss ska vara klar.
OBS: Lämna in tidplan som excel-dokument, övriga som PDF-dokument (dvs, som separata filer) till beställaren.

30/9, kl 16.00:
Slutgiltig version (ver 1.0) av projektplan, tidplan och systemskiss ska vara klar.
OBS: Lämna in tidplan som excel-dokument, övriga som PDF-dokument (dvs, som separata filer) till beställaren.

7/10, kl 16.00:
Första versionen (ver 0.1) av designspecifikationen ska vara klar. Det är en fördel att lämna in designspecen tidigare, då det ofta tar ett par iterationer innan den godkänns. Glöm ej att kontrollera med checklistan så att ni har med allt.
Designspecifikationen ver 0.1 lämnas till handledaren.

14/10, kl 16.00:
Designspecifikationen (ver 1.0) ska vara godkänd av handledaren (informell BP3). Då designspecifikationen är godkänd får ni tillgång till MUXEN (vanligen tidigast första dagen i HT2).
Designspecifikationen ver 1.0 lämnas till handledaren.

HT2

En tidrapport ska lämnas senast kl 16.00 vid följande datum:
1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12 och 13/12.

Tidrapporten består av två delar. En uppdaterad tidplan och en kort skriven rapport som svarar på tre frågor.

Uppdaterad tidplan : Arbetad tid redovisas veckovis under fliken Summering GruppTid i tidplanen. Tidplanen ska modifieras de veckor då arbetad tid inte stämmer med planerad tid. Lämna in tidplanen genom att varje vecka skapa en kopia av tidplanen med nytt filnamn där vecknummer för den gångna veckan framgår, t ex Tidplan_v43.xlsx, och lägg in filen tillsammans med dokumentationen i Gitlab.

Skriven rapport : Varje vecka ska också en tidrapport som svarar på följande frågor lämnas in i Gitlab:
- Vilka framsteg har gjorts sedan förra tidrapporten?
- Finns det några problem?
- Vad ska göras under den kommande veckan?
Kopiera filen Tidrapport.md och lägg in den tillsammans med dokumentationen i Gitlab. Det är en textfil skriven med MarkDown som enkelt kan redigeras direkt i Gitlab (om man vill). Uppdatera filen Tidrapport.md varje vecka.

9/12, kl 16.00:
Teknisk dokumentation och Användarhandledning (ver 1.0) ska vara klar.
Teknisk dokumentation och Användarhandledning lämnas till beställaren.

Senast dagen innan er redovisning: Verifiering av kraven (BP5). Bör dock ske i god tid innan redovisningen. Utan detta beslut får ni inte leverera!

Vecka 50:
Redovisning och demonstration.

16/12:
Efterstudien ska vara inlämnad till beställaren.
Mall för efterstudien finns Här.

18/12:
Utrustningen ska vara återlämnad.


Slutpresentationen 2022

Slutpresentationerna kommer att ske den 19/12 fm och em. Tid anges i tabellen nedan. Presentationerna kommer att ske vid åtta tillfällen. Gruppen ska vara närvarande vid sitt tillfälle. Ni ska då presentera ert eget projekt samt lyssna på den andra gruppens presentation. Efter presentationen kommer ert framförande att kommenteras (spegling) av lärare från Språkcentrum.

OBSERVERA : Tider och grupper i tabellerna nedan är PRELIMINÄRA
Presentationer 1a+2a
19/12 : 08.15-11.00
Lokal : Systemet
Grupp Lärare
08.15-08.55
Presentation Tillfälle 1a
08.15-08.35 : Grupp ??

Mattias (matkr93)
Birgitte (birsa93)

08.35-08.55 : Grupp ??
08.55-09.10 : 15 min rast
09:10-09:50
Presentation Tillfälle 2a
09.10-09.30 : Grupp ??

Mattias (matkr93)
Birgitte (birsa93)

09.30-09.50 : Grupp ??
09.50-10.00 : 10 min rast
10.00-11.00
Spegling Tillfälle 1a + Tillfälle 2a
10.00-11.00 : Spegling 4x15 min

Birgitte (birsa93)

Presentationer 1b+2b
19/12 : 08.15-11.00
Lokal : Transformen
Grupp Lärare
08.15-08.55
Presentation Tillfälle 1b
08.15-08.35 : Grupp ??

Anders (andni65)
Ulrika (ulran59)

08.35-08.55 : Grupp ??
08.55-09.10 : 15 min rast
09:10-09:50
Presentation Tillfälle 2b
09.10-09.30 : Grupp ??

Kent (kenpa88)
Ulrika (ulran59)

09.30-09.50 : Grupp ??
09.50-10.00 : 10 min rast
10.00-11.00
Spegling Tillfälle 1b + Tillfälle 2b
10.00-11.00 : Spegling 4x15 min

Ulrika (ulran59)

Presentationer 3a+4a
19/12 : 13.15-16.00
Lokal : Systemet
Grupp Lärare
13.15-13.55
Presentation Tillfälle 3a
13.15-13.35 : Grupp ??

Anders (andni65)
Birgitte (birsa93)

13.35-13.55 : Grupp ??
13.55-14.10 : 15 min rast
14.10-14.50
Presentation Tillfälle 4a
14.10-14.30 : Grupp ??

Anders (andni65)
Birgitte (birsa93)

14.30-14.50 : Grupp ??
14.50-15.00 : 10 min rast
15.00-16.00
Spegling Tillfälle 3a + Tillfälle 4a
15.00-16.00 : Spegling 4x15 min

Birgitte (birsa93)

Presentationer 3b+4b
19/12 : 13.15-16.00
Lokal : Transformen
Grupp Lärare
13.15-13.55
Presentation Tillfälle 3a
13.15-13.35 : Grupp ??

Kent (kenpa88)
Britta (brion44)

13.35-13.55 : Grupp ??
13.55-14.10 : 15 min rast
14.10-14.50
Presentation Tillfälle 4a
14.10-14.30 : Grupp ??

Kent (kenpa88)
Britta (brion44)

14.30-14.50 : Grupp ??
14.50-15.00 : 10 min rast
15.00-16.00
Spegling Tillfälle 3a + Tillfälle 4a
15.00-16.00 : Spegling 4x15 min

Britta (brion44)

Alla i gruppen behöver inte vara aktiva under själva presentationen, men ska naturligtvis vara delaktiga i förberedelsearbetet och planeringen. Dessutom ska alla vara med vid speglingen av framförandet. Presentationen ska ha en längd på 15 till 20 minuter.

Uppdraget är att ni ska presentera er tekniska lösning, er produkt och ert sätt att arbeta på ett bra sätt. Tänk er att de som lyssnar är potentiella anlitare av ert företag. Framförandet kommer att utvärderas både med avseende på innehåll och på hur presentationen har gått till. Efter presentationen kommer ni att träffa en lärare från TEMA CMTS som kommenterar ert föredrag.

Till sist ska produkterna demonstreras på ett genomtänkt sätt. För det mesta sker demonstrationen genom att produkten deltar i en tävling.

Boka tid med beställaren för en separat verifiering av kraven (BP5) i god tid innan redovisningen. Utan detta beslut får ni inte leverera!

Exempel på disposition av en presentation
· Ge en översiktlig beskrivning av produkten och uppdraget, gärna kopplat till bilder. Redogör kort för kravbilden.
· Redovisa det tekniska resultatet på ett lämpligt sätt. Detaljerade beskrivningar på grindnivå i hårdvaran eller på instruktionsnivå i mjukvaran är i detta sammanhang oftast ointressant. Lyft fram egna kreativa lösningar!
· Berätta om hur ni har arbetat och hur ni löste praktiska problem.
· Varför ska beställaren välja just er grupp för fortsatta konsultarbeten?
· Var beredd på att svara på tekniska frågor från åhörarna.

Tävlingar

På tisdagen den 20/12 blir det tävlingar enligt tider nedan med ungefärliga hålltider. Var gärna på plats i god tid.

Tävlingar i Arenan 20/12, kl 13:15-17:00
Tid Projekt
??.?? Projekt A
??.?? Projekt B
??.?? Projekt C
??.?? Projekt D
??.?? Projekt E

Den tekniska dokumentationen

Allmänt
Den tekniska dokumentationen ska vända sig till personer med ungefär samma grundkunskaper som ni har, och ska kunna användas som:
· Konstruktionsunderlag för någon annan som vill bygga en kopia av er apparat.
· Dokumentation för underhåll och felsökning av både hård- och mjukvara.

Den tekniska dokumentationen ska således innehålla en beskrivning av hur produkten är konstruerad. Underlag för detta hittar ni till största delen i er designspecifikation. Det bästa är således att utgå från denna. Alternativt kan ni använda den generella dokumentmallen.

Den tekniska dokumentationen ska vara version 1.0. Den ska alltså granskas noga av er innan ni lämnar in den. Vi vill att den tekniska dokumentationen ska bestå av ett sammanhållet dokument och att ni levererar det till oss elektroniskt i en pdf-fil.

Dokumentationen kommer att kommenteras av beställaren efter er presentation.

Exempel på innehållsförteckning

1. Inledning
Bakgrund och syfte.

2. Produkten
En bild på produkten och en beskrivning av hur den fungerar.
Beskriv vad den används till.

3. Teori
Beskrivning av regleralgoritmer mm.

4. Systemet
Ett översiktligt blockschema och en beskrivning av hela systemet.

5. Modulerna
Innehåller mera detaljerade blockschemor och beskrivningar av varje modul.
Tänk på läsbarheten och växla mellan figurer och text.

6. Slutsatser
Vilka förbättringar skulle kunna göras?

7. Referenser

Appendix
A. Kopplingsschema
B. Eventuella programflödesschemor
C. Övrigt

Angående bilagor
Kopplingsschema:
- Alla pinnar ska numreras
- Samtliga signaler ska markeras med namn
- Komponenter ska numreras så att de enkelt hittas i komponentförteckningen

Exempelkod (då det förekommer):
- programmet ska vara rikligt kommenterat
- använd gärna programhuvud med förklarande rubriker för de olika rutinerna

Tänk också på:
Ange på framsidan vilken produkt som har dokumenterats. Ha gärna en bild på produkten på framsidan.
Figurer ska ha figurnummer och figurtext och de ska refereras till från texten.
Börja alltid ett nytt kapitel med en text (ej en bild).

Användarhandledning

Användarhandledningen ska innehålla en beskrivning av hur produkten används. Utgå från en LIPS-mall. Ha gärna med bilder på produkten både på framsidan och inne i dokumentet. Bilder och beskrivningar på användargränssnitt ska också ingå.

Ha gärna i åtanke att läsare av en användarhandledning inte nödvändigtvis har lika gedigen teknisk bakgrund av produkten som konstruktören har.


Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2022-06-15