Göm meny

TSEA28 - Datorteknik Y

Välkomna till Y-kursen i Datorteknik.

Kursen avser att ge kunskap om hur datorer fungerar och programmeras på lägsta nivå. Den täcker luckan mellan digitalteknik och vanlig programmering (datalogi).

I VT1 kommer vi att behandla datorns uppbyggnad och binär aritmetik.
I VT2 blir det applikationsexempel och en hel del om processorarkitekturer.
För mer information, se kursplanen i studiehandboken .

För mer information om kursens innehåll och organisation, se under rubrikerna till höger.


Informationsansvarig: Kent Palmkvist
Senast uppdaterad: 2018-01-09